Klubbens historie

TR Club DK blev stiftet i oktober 1975 af en samling entusiaster, der havde store problemer med at holde de spændende, men teknisk vanskelige og reservedels-dyre biler i drift. Reservedelsimport stod DOMI for, og i det Sjællandske blev disse ofte købt hos Austin-Huset i Glostrup til horrible priser. Her opstod så den ide hos TR-ejere, som her klagede nøden til hverandre, at hvis man gik sammen, kunne man importere egne reserverede fra England til helt andre priser end dem, som DOMI fastsatte. Man gik i gang med at finde ligesindede og satte opslag op hos Austin-Huset og løbesedler under vinduesviskerne på TR-biler, man mødte på sin vej. På den måde blev der samlet nok interesse for at stifte en klub for TR interesserede. Dette PR-arbejde endte ud i en stiftende generalforsamling med ca. 25 deltagere i Herlev Midtpunkt, hvor parkeringskælderen herunder blev vidne til et første “træf” med ca. 20 biler i oktober 1975. Flere af disse entusiaster fra den gang, er stadig medlemmer af klubben den dag i dag. Klubbens navn var indledningsvis TR Car Club of Denmark, men dette blev hurtig til det kortere TR Club DK.

Selv om reservedelene var den egentlige årsag til klubbens start, gjorde andre klubaktiviteter sig hurtigt gældende. Allerede i 1976 udgives det første klubblad og ligeledes i 1976 deltager man i træf i Tyskland med den tyske TR-klub. I 1977 arrangerer TR-klubben sit eget første nationale træf “Heatherhill”, der er blevet en årlig tilbagevendende begivenhed. I mange år blev der på dette træf kåret årets TR (concour), og indstiftet en vandrepokal til dette formål. Da næsten alle biler nu er blevet restaurerede, sker dette nu kun i forbindelse med jubilæumstræffene hvert 5. år. Samarbejde med andre sportsvognsklubber og andre TR-klubber i det øvrige Europa udbygges og formaliseres i stigende grad i 1980érne og 90érne. Vi har været med i sportsvognsløb på Ring Djursland og deltager i orienteringsløb eller blot “kør ud i det blå” ture med andre danske automobilklubber. Vi har etableret et samarbejde med den svenske TR-klub omkring et Øresund Rundt arrangement og er i samarbejde med 10 andre europæiske TR-klubber med til at arrangere internationale træf på skift i de enkelte deltagerlande. TR Club DK stod for dette store arrangement i 1994 i Horsens og igen i 2004 i Svendborg, begge gange med stor succes.

Gennem årene har klubben udviklet mange servicefunktioner. Vi har eksperter over hele landet, som kan hjælpe med både fremskaffelse af reservedele, reparationer og teknisk assistance og rådgivning. Mange af vore medlemmer har gennem årene opnået en sand ekspertise gennem “learning by doing”-princippet og videregiver gerne egne, somme tider dyrt indhøstede, erfaringer. Alle disse services kan man læse om på vor hjemmeside, som løbende opdateres. Ud over de her nævnte aktiviteter har klubben afholdt og afholder stadig ca. et arrangement om måneden af teknisk eller social karakter, samt deltager i messer og automobiludstillinger over hele landet, bl. andet det årlige træf på Gavnø og på Klampenborg Galopbane.

TR Club DK har udviklet sig fra et medlemstal på ca. 25 til et nu nogenlunde konstant medlemstal på ca. 200, og man må sige at vedligeholdelsesstandarden på medlemmernes TR-ere er meget høj. Dette skyldes at adgangen til reservedele er blevet uproblematisk, da næsten alle dele nu kan skaffes relativt hurtigt og til fornuftige priser. Information til medlemmer foregår foruden hjemmesiden gennem et Newsletter, der udgives 4 gange årligt, samt et rigt illustreret magasin, der udkommer før jul hvert år, og som beskriver årets arrangementer og aktiviteter. Også de sociale aktiviteter har gennemgået et interessant udviklingsforløb. Hvor vi tilbage i 70érne og 80érne afviklede de årlige træf på diverse campingpladser, er standarden steget i takt med medlemmernes gennemsnitsalder, og f.eks. blev klubbens 25-års jubilæum fejret på Hvedholm Slot i Riddersalen.

TR Club DK er en automobilklub hvor alle er velkomne, både yngre og ældre, både med toprestaurerede modeller og modeller, der trænger til en kærlig hånd. Det er lysten til at køre i og opleve denne specielle bil, der driver værket, og det går specielt godt, hvis man har et hjerte der banker for TR TR TR. Dette er slagudtryk vi sommetider bruger når vi mødes. Det lyder rigtig godt, når det det bruges som hyldestråb.

Jubilæer mv.

Artikler fra jubilæer mv. i PDF-format.
10 års jubilæum

15 års jubilæum

20 års jubilæum

25 års jubilæum

30 års jubilæum

35 års jubilæum

40 års jubilæum

European TR Meeting 1994

European TR Meeting 2004