Vedtægter

Herunder finder du klubbens vedtægtervedtægterne blev vedtaget på den ordinære generalforsamling d.25.04.2010 og endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 03.06.2010