Klub info

I det følgende vil vi gerne give dig et overblik på, hvem vi er og hvilke forventninger, du kan have som medlem af vor klub.

1. TR Club DK
Vi er en dansk mærkeklub for Triumph modelserien TR2-TR8 med ca. 200 medlemmer og stiftet i 1975. Medlemmerne er ejere af TR biler eller interesserede i bilerne og holder bilerne kørende ved egen hjælp og/eller med teknisk assistance fra teknisk kyndige medlemmer eller professionelle værksteder i DK, som har faciliteter og reservedele.
Deltagelse i arrangementer i ind- og udland som vi selv – bestyrelsen og medlemmerne – arrangerer med ture, overnatninger og socialt fællesskab, der bekræfter værdien i medlemsskabet. Som medlem af Motorhistorisk Samråd – MhS – er vi løbende opdateret på krav, forordninger og muligheder fra myndighederne i DK og i Europa.
Vort årlige TR Bladet og 3-4 Newsletters om året vil sammen med denne hjemmeside holde dig løbende orienteret om alt, hvad der rører sig i klubben.

2. Klubbens vision
Sikre TR bilernes fortsatte eksistens som teknisk kulturarv gennem vedligeholdelse og renovering samt gennem synliggørelse i det offentlige rum indenlands og udenlands. Vi skaber opmærksomhed om TR-bilerne og klubbens liv og virke som seriøs TR- mærkeklub i offentligheden.

3. Vi er en landsdækkende klub
Enhver i Danmark, der har interesse i TR-bilserien, skal kunne inddrages i fællesskabet i TR Club DK uanset bopæl.

4. TR Club DK repræsenterer DK som international klub
TR Club DK – Danmarks ældste Triumph klub stiftet 1975 – er dansk repræsentant i TR Register England og medlem af Coordinators Meeting, der er en sammenslutning af internationale TR Klubber. TR Club DK har været repræsenteret siden stiftelsen.
Repræsentationen giver adgang til de årlige Coordinators Meeting og internationale træf sammen med de øvrige internationale TR mærkeklubber i TR Register.

5. Det sociale element
Medlemsskabet indebærer arrangementer, hvor der lægges vægt på betydningen af det sociale element gennem samvær ud over kørsel og teknik.
TR Club DK har tradition for fællesoplevelser gennem faste årlige arrangementer, der giver medlemmerne muligheder for at dyrke det sociale fællesskab og udveksle erfaringer: Årstræf, TemaTuRe, Teknikaftener, Udlandsture, Julemøder m. fl. som medlemmerne hele tiden er opdateret på gennem vore 3-4 årlige Newsletters (orienterer detaljeret om klubbens liv og arrangementer).
Vor hjemmeside supplerer med aktuel info, arrangement kalender, teknisk inspiration og TR historie samt Forum, hvor medlemmerne mødes om TR spørgsmål.
Vort årlige TR Bladet gør status på “året der gik” med bl.a. omfattende billedartikler og tekniske inspirationer, og TR Bladet har derfor en vigtig plads i klubbens historik siden 1975.

6. Hvor er vi om 5 år?
TR Club DK er om 5 år fortsat Danmarks største og ældste mærkeklub for TR bilserien. TR Club repræsenterer Danmark internationalt gennem TR Register i England og de årlige Coordinators Meeting (formandsmøder) samt på internationale træf. TR-klubbens biler vil fortsat være synlige på vejene og i gadebilledet samt på træf og på udstillinger (messer).

Formand
Peter M. Jørgensen
Hovmarksvej 17
4100 Ringsted
Tlf.: 40 21 71 13
E-mail: formand@tr-club.dk