Generalforsamling, 16. juni 2024, på Hotel Milling i Maribo.

Generalforsamling, 16. juni 2024, på Hotel Milling i Maribo.

Indkaldelse til generalforsamling i TR-Club.dk

Dato: søndag den 16. juni 2024, kl. 9.00.

Mødested: Hotel Milling Søpark, Vestergade 29, 4930 Maribo.

Årets generalforsamling er som noget nyt planlagt at blive afholdt i forbindelse med vores årstræf i weekenden den 14.-16. juni 2024. Vi har i år valgt at afholde generalforsamlingen søndag den 16. juni 2024, kl. 9.00 – 10.30 i forbindelse med årstræffet.

Til dem som deltager i årstræffet, passer det at generalforsamlingen starter lige efter indtagelsen af morgenmaden.

For dem som ikke deltager i årstræffet, skal man blot møde op på hotellets adresse i god tid inden. Efter generalforsamlingen kører vi alle videre, og dem som kun har deltaget i generalforsamlingen, er meget velkomne til at køre med os andre videre på turen – så husk at komme i din TR. Vi forventer at slutte et sted i det sydsjællandske område, hvor klubben er vært for en frokost for alle deltagerne af årstræffet og generalforsamlingen, inkl. lidt at drikke, samt efterfølgende en kop kaffe.

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet forelægges til godkendelse
  4. Budget, herunder kontingent for næste år
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmer
  7. Valg til bestyrelsen

På valg er til bestyrelsen:

Lars Rosager (modtager genvalg).

Peder Andersen (modtager genvalg).

På valg er som revisor:

Karin Jørgensen (modtager genvalg).

 1. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen tilsendes formanden Peter Jørgensen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på mail formand@tr-club.dk

Tilmelding (med antal og navne på deltagerne) til generalforsamlingen sendes til

formand@tr-club.dk  senest søndag den 2. juni 2024.

Vigtigt: selv om du/I deltager på årstræffet, skal du/I tilmelde jer separat til generalforsamlingen, så vi ved præcist hvem og hvor mange der kommer.

Det er også vigtigt at du/I i forbindelse med tilmelding oplyser om man deltager i frokosten samt den efterfølgende køretur, dette af hensyn til bestilling af frokost.

 Peter Jørgensen

Formand