Generalforsamling 14. maj 2023, på Garnisonen 36, Ringsted

Revideret 13. april 2023

Generalforsamling, 14. maj 2023, på Garnisonen 36, Ringsted:

Årets generalforsamling var sidste år som noget nyt henlagt til en bilforretning med klassiske biler. I år vil så vi igen prøve noget nyt, nu de nye vedtægter muliggør at afholde årets generalforsamling senere end i de tidligere år. Vi har i år valgt at starte generalforsamlingen med en køretur i vores TR biler, hvor turen går rundt på Midtsjælland på de små og snoede veje, for derefter at nå Garnisonen 36 i Ringsted, hvor vi starter med en let frokostanretning med øl, vand eller vin. Efter frokosten starter vi selve Generalforsamlingen, hvortil der serveres kaffe, the, en småkage mm.

Da vi sidste år lavede vedtægterne om, så medlemskabet var som familiemedlemsskab, så vil der ikke være særskilt betaling for ægtefæller, da alle i husstanden nu er en del af medlemskabet, og dermed er spisningen noget klubben betaler for alle som deltager.

Dato: søndag den 14. maj 2023, kl. 11.00.

Mødested: vi mødes på havnen i Roskilde iført vores TR biler, og begiver os ud på en tur rundt i landskabet, med kurs mod Garnisonen 36, Ringsted, hvor vi forventer at ankomme ca. kl. 12.30. efter de obligatoriske dækspark forventer vi at kunne gå til bords kl. 13.00.

 

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet forelægges til godkendelse
  4. Budget, herunder kontingent for næste år
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmer
  7. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Henrik Mortensen (modtager genvalg).

Per Lemb (modtager genvalg).

Peter Jørgensen (modtager genvalg).

Anders Dahl som suppleant (modtager genvalg).

 1. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen tilsendes formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på mail formand@tr-club.dk

Da vores nuværende udenlandskoordinator Peder Andersen ønsker at fratræde som udenlandskoordinator, skal jeg som formand opfordre medlemmer, som kunne tænke sig at blive udenlandskoordinator, til at melde sig ved at skrive en mail til Peter Jørgensen formand@tr-club.dk inden generalforsamlingen. Som udenlandskoordinator vil du ikke være en del af bestyrelsen, men du vil få et tæt samarbejde med bestyrelsen. Peder Andersen har også lovet, at der vil blive en glidende overgang, hvor du vil blive sat grundigt ind i tingene, så du kan være godt klædt på inden du overtaget ”jobbet”.

Tilmelding (med antal og navne på deltagerne) til generalforsamlingen sendes til

 formand@tr-club.dk  eller på tlf. 4021 7113 senest tirsdag den 2. maj 2023.

 Peter Jørgensen

Formand