Svensk Sportsvognsmøde

Svensk Sportsvognsmøde

Tid: lørdag den 6. juli 2019.

Traditionen tro er TR-Club.dk igen i 2019 inviteret af den svenske TR klub, til at deltage i et orienteringsløb, som vanen tro slutter på Ring Knutstorp, hvor vi alle kan se race med klassiske biler.

Som de tidligere år skal man selv tilmelde sig direkte www.sportvagnsmeeting.se hvor du skal gå ind under punktet tilmelding til Rally.

Betaling sker på den måde at de Danske deltagere, indbetaler til TR-Club.dk, som så overfører det samlede beløb til arrangørerne, så deltagerne sparer gebyr på at betale over landegrænsen. Betaling skal derfor indbetales på TR-Club.dk giro konto nr. +01 < 5342791, i forbindelse med din tilmelding.

Til medlemmer som ikke tidligere har deltaget kan det varmt anbefales, at tilmelde sig, da det en meget let form for orienteringsløb, hvor der deltager ca. 150 sportsvogne af alle typer og årgange, og hvor man som nybegynder eller øvet, fælles har en fornøjelig dag, hvor alle kører deres eget løb og i eget tempo. Det Danske hold plejer altid at følges rundt på ruten, så man hjælper hinanden, og så vi alle får en hyggelig dag med vores TR og hinanden.

Tilmelding for samlet kørsel skal ske til Peter Jørgensen  pj@jorgensen-sonner.dk eller på mobil 4021 7113.

Nærmere info om indbetaling for deltagelse, beløbsstørrelse, fælles mødested, fælles kørsel mm, følger i Newsletter 2, samt på hjemmesiden.

Peter Jørgensen

Aktivitets kalender
marts 2019
De næste 5 events: