Generalforsamling søndag den 26. april 2020, kl. 12.00

Generalforsamling, 26. april 2020:

Sted: søndag den 26. april 2020, kl. 12.00

Mødested: Garnisonen 36, 4100 Ringsted.

 Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet forelægges til godkendelse
  4. Budget, herunder kontingent for næste år
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmer
  7. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor

På valg er:

Kasserer Jens Chr. Fahrner (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Knud Skovgaard (modtager genvalg).

Revisor Karin Jørgensen (modtager genvalg).

 1. Eventuelt

Vores kasserer Jens Chr. Fahrner har tidligere annonceret, at han træder ud af bestyrelsen senest i 2021, så der kan komme nye friske kræfter til. Som tidligere annonceret vil vi i bestyrelsen opdele kassererfunktionen i en sekretærfunktion, og en egentlig kassererfunktion. Da bestyrelsen godt vil give den/de nye i bestyrelsen de bedste betingelser, ville det være en god ide med et parløb sammen med Jens Chr. Fahrner. Ifølge klubbens vedtægter er kassereren født medlem af bestyrelsen, og sekretæren ikke nødvendigvis er en del af bestyrelsen, men alligevel deltager i bestyrelsesmøderne.  Så er du interesseret må du gerne allerede nu, eller ved den kommende generalforsamling melde ind at du er interesseret.

Begrundelse for at Jens Chr. Fahrner ønsker at træde ud af bestyrelsen er, at han efter 23 år på posten som både kasserer og sekretær har aftjent sin værnepligt i bestyrelsen. Som han selv udtrykker det: “Man skal holde op, medens legen er god”.

Her er et par stikord for kassererens og sekretærens opgaver:

Kassererens opgaver:
–  Håndtering og bogføring af ind- og udbetalinger
–  Afstemning af bank- og girokonto
–  Udstedelse og udsendelse af girokort til kontingent
–  Håndtering af rykkere ved manglende betaling
–  Udarbejdelse af årsregnskab og budget
–  Sikkerhedskopiering af kasserapporter, regnskaber, flette-program til girokort m.v.

Sekretærens opgaver:

–  Administration af ind- og udmeldelser samt ændringer i medlemslisten

–  Udsendelse af TR Newsletter som email 3 gange årligt

–  Udarbejdelse af den årlige medlemsliste som indstik i TR Bladet

–  Udsendelse af TR Bladet som post en gang årligt

–  Udsendelse af email-huskere til nært forestående arrangementer

–  Sikkerhedskopiering af medlemslisten, flette-program til etiketter m.v.

Knud Skovgaard ser gerne, at der kommer yngre kræfter ind i bestyrelsen, så er der nogen som brænder for sagen, så træder Knud Skovgaard gerne ud af bestyrelsen og giver plads til en ny. Melder ingen sig fortsætter Knud Skovgaard i bestyrelsen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen tilsendes formanden senest 8 dage før generalforsamlingen på formand@tr-club.dk

Generalforsamlingen indledes sædvanen tro med et let frokostbord til klubbens medlemmer. Eventuelle ledsagere, der ikke er medlem af klubben, skal betale kr. 100,- for deltagelse i frokosten.

Tilmelding (med navn og evt. navn på ledsager) til generalforsamlingen sendes til formand@tr-club.dk  eller på tlf. 4021 7113 senest onsdag den 15. april 2020.

Peter Jørgensen

Formand 

 

 

Aktivitets kalender
april 2020
De næste 5 events: