Alternativ Generalforsamling og Coronavirus

TR Club DK – Generalforsamling 

​I lighed med Dansk Veteranbil Klub har vi besluttet at afholde generalforsamlingen som et ikke fysisk møde pga. Covid19, Corona-virus. Landet er ”lagt ned” af Corona-virus, og vi kan derfor ikke afholde generalforsamling på vanlig vis.

Dagsorden iflg. vedtægter:
1. Valg af dirigent
Ikke nødvendig
2. Formandens beretning
Se vedhæftede dokument
Beretningen anses som godkendt
3. Regnskabet forelægges til godkendelse
Se vedhæftede regnskab
Regnskabet anses som godkendt
4. Budget, herunder kontingent for næste år
Uændret kr. 400 – ægtefælle/partner kr. 200
Se vedhæftede budget
Budget og kontingent anses som godkendt
5. Forslag fra Bestyrelsen
Ingen
6. Forslag fra medlemmer
Foreløbig ingen
7. Valg af bestyrelsen, suppleant og revisor
På valg er:
Kasserer: Jens Chr. Fahrner (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Knud Skovgaard (modtager genvalg)
Revisor: Karin Jørgensen (modtager genvalg)
Alle anses som genvalgt
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger

Herefter består bestyrelsen af:
Peter Jørgensen, Jens Chr. Fahrner, Per Haagensen, Knud Skovgaard og Per Lemb.

Dersom der ikke fremkommer indsigelser inden 26. april 2020, anses generalforsamlingen for godkendt.

Medlemmerne er velkomne til at kontakte formanden for spørgsmål og bemærkninger.
Hvis bestyrelsen modtager indsigelser, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, når vi igen har normale tilstande, og det bliver muligt at forsamles.

Peter Jørgensen, Formand  (formand@tr-club.dk)

 

 

 

Aktivitets kalender
august 2020
De næste 5 events: