Generalforsamling den 6. april 2019

Generalforsamling, 6. april 2019:

Sted: søndag den 6. april 2019, kl. 12.00

Mødested: Garnisonen 36, 4100 Ringsted.

 Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet forelægges til godkendelse
  4. Budget, herunder kontingent for næste år
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmer
  7. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor

På valg er:

Formand Peter Jørgensen (modtager genvalg)

Næstformand Per Haagensen (modtager genvalg).

Suppleant Henrik Mortensen (modtager genvalg).

 1. Eventuelt

Da vores bestyrelsesmedlem Erik Steen Kristensen ikke mere er en del af bestyrelsen, skal vi ud over ovennævnte som er på valg, ligeledes have valgt en ny Vestkoordinator ind i vores bestyrelse. Jeg skal derfor opfordre interesserede medlemmer i det jyske om at kontakte undertegnede, hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen, eller hvis man ønsker, at bringe et af vores medlemmer i forslag.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen tilsendes formanden senest 8 dage før generalforsamlingen på formand@tr-club.dk

Generalforsamlingen indledes sædvanen tro med et let frokostbord til klubbens medlemmer. Eventuelle ledsagere, der ikke er medlem af klubben, skal betale kr. 100,- for deltagelse i frokosten.

Tilmelding (med navn og evt. navn på ledsager) til generalforsamlingen sendes til formand@tr-club.dk  eller på tlf. 4021 7113 senest onsdag den 27. marts 2019.

 Peter Jørgensen

Formand

 

 

 

Aktivitets kalender
august 2019
De næste 5 events: