Generalforsamling, 11. april 2021, på Risbyholm Gods:

Generalforsamling, 11. april 2021, på Risbyholm Gods:

Sted: søndag den 11. april 2021, kl. 12.00

Mødested: Risbyholm Gods, Risbyholmvej 5, 4622 Havdrup.

 Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet forelægges til godkendelse
  4. Budget, herunder kontingent for næste år
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmer
  7. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor

På valg er:

Formand Peter Jørgensen (modtager genvalg).

Næstformand Per Haagensen (modtager genvalg).

Bestyrelsesmedlem og vest koordinator Per Lemb (modtager genvalg).

Suppleant til bestyrelsen Henrik Mortensen (modtager genvalg).

Derudover skal der vælges en ny kasserer, da Jens Chr. Fahrner har ønsket at fratræde.

 1. Eventuelt

Da vores kasserer Jens Chr. Fahrner for snart 2 år siden annoncerede, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen senest på generalforsamlingen i 2021, så skal vi på vores generalforsamling i år tage afsked med Jens Chr. Fahrner, som har været på posten i 25 år. Vi skal derfor have valgt en ny kasserer i bestyrelsen. Fra bestyrelsen vil vi foreslå, Peder Andersen som nye kasserer i bestyrelsen. Peder Andersen bestrider i dag posten som klubbens udlandskoordinator.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen tilsendes formanden senest 8 dage før generalforsamlingen på formand@tr-club.dk

Generalforsamlingen indledes sædvanen tro med et let frokostbord til klubbens medlemmer. Eventuelle ledsagere, der ikke er medlem af klubben, skal betale kr. 100,- for deltagelse i frokosten.

Tilmelding (med navn og evt. navn på ledsager) til generalforsamlingen sendes til

 formand@tr-club.dk  eller på tlf. 4021 7113 senest torsdag den 1. april 2021.

 

Peter Jørgensen

Formand

Peter Jørgensen

 

Aktivitets kalender
marts 2021
De næste 5 events: