Forårstur Sjælland

Forårstur Sjælland

Tid: Lørdag den 5. maj kl. 10:00

Mødested: Holbæk havn ved Grillen Havnevej 1

På opfordring gentager vi sensommerturen 2017, og lader den genopstå, lettere modificeret som en forårstur, dette for at se det samme landskab, men med forårsdragten på.

Vi starter med dækspark på Holbæk havn, og slutter på REERSØ KRO Strandvejen 46, Reersø 4281 Gørlev efter ca. 115 km, pris for turen kr. 68, som dækker kaffe og æblekage på kroen.

Til turen medbringes egen forplejning og evt. stole, bord og tæppe.

Vi mødes på Holbæk havn kl. 10:00 et sted omkring “Grillen” Havnevej 1.

Efter dækspark kører vi kl. 10:30 mod Tuse Næs, hvor vi kører langs Holbæk fjord – Lammefjord-  Isefjord og stopper kl. 12:00 ved Nykøbing bugt, Annebergparken, 4500

Nykøbing, hvor vi indtager vores medbragte frokost, der er bænke og toilet.

Annebergparken er et tidligere psykiatrihospital og nu blandet bolig- og institutionsområde ned til Isefjorden  2 km syd for Nykøbing Sjælland. Området, hvoraf hovedparten af bygningerne er opført 1913-15 efter tegninger af Kristoffer Varming, er i årtier blevet kaldet Den gule By pga. de karakteristiske gulmalede bygninger i stilen Bedrebyggeskik.

Efter frokost kl. 12:45 kører vi vestover til Sejerø bugt omkring Høve, vi følger bugten til Nekselø bugt, og holder en kort pause ved havnen Havnsø i Føllenslev, for at få strukket benene og måske en is.Kl. 14:15 starter vi motorerne og efter en kort rute langs kysten, sætter vi kursen mod Reersø kro, hvor værten venter os med kaffe og æblekage.

Efter frokost kl. 12:45 kører vi vestover til Sejerø bugt omkring Høve, vi følger bugten til Nekselø bugt, og holder en kort pause ved havnen Havnsø i Føllenslev, for at få strukket benene og måske en is.Kl. 14:15 starter vi motorerne og efter en kort rute langs kysten, sætter vi kursen mod Reersø kro, hvor værten venter os med kaffe og æblekage.

Betaling 68 kr. per person, indbetales til TR CLUB DK   på giro kontoart nr. +01 kreditornr./kontonr. 5342791, i forbindelse med din tilmelding.

Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen pj@jorgensensonner.dk / tlf. 4021 7113 eller Per Haagensen haagensenp@gmail.com / tlf. 27 99 68 03, senest den 23. april 2018

 

Camera

 

 

Aktivitets kalender
december 2018
De næste 5 events: