Generalforsamling søndag den 8. april 2018

Generalforsamling, 8. april 2018:

Sted: søndag den 8. april 2018, kl. 12.00

Mødested: Ryesgaard, Nordre Koppelvej 27, 7000 Fredericia.

 Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet forelægges til godkendelse
  4. Budget, herunder kontingent for næste år
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmer
  7. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor

På valg er:

Næstformand Ole Nørretranders (modtager genvalg, men ser meget gerne nye kræfter træder ind i bestyrelsen).

Kasserer Jens Chr. Fahrner (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Erik Steen (modtager genvalg)

Revisor Karin Jørgensen (modtager genvalg)

 1. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, samt kandidater til bestyrelsen tilsendes formanden senest 8 dage før generalforsamlingen på formand@tr-club.dk

Som det kan ses af indkaldelsen, ønsker vores næstformand Ole Nørretranders, at der kommer nye kræfter ind i bestyrelsen, og sætter hermed sit kandidatur til rådighed. Jeg skal derfor opfordre interesserede medlemmer om at kontakte undertegnede, med henblik på forslag til nye i bestyrelsen.

Generalforsamlingen indledes i år lidt anderledes end sædvanlig, idet vi har fået Bent Mikkelsen til at komme og holde foredrag omkring Monte Carlo Rally igennem tiderne, herunder sin egen karriere som Rallykører, både herhjemme og som deltager i Rally Monte Carlo.

Efterfølgende foredraget med Bent Mikkelsen, indledes generalforsamlingen herefter sædvanen tro med et let frokostbord til klubbens medlemmer. Eventuelle ledsagere, der ikke er medlem af klubben, skal betale kr. 100,- for deltagelse i frokosten.

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til formand@tr-club.dk  eller på tlf. 4021 7113 senest tirsdag den 27. marts 2018.

Peter Jørgensen

Formand

Generalforsamling

 

Aktivitets kalender
december 2018
De næste 5 events: